Гамбургери


Гамбургеры

Гамбургер  180 г 38 грн.

Екстрабургер 200 г 45 грн.

Гамбургер меню 180/120 г 75 грн.

Екстрабургер меню 200/120 г 85 грн.

Чізбургер 180 г 40 грн.

Чікенбургер 180 г 35грн.

Чізбургер меню 180/120 г 80 грн.

Чікенбургер меню 180/120 г 75 грн.